top of page
Search

VTG KURS 2023

VTG 1 - 21 og 23 Mars (2 ettermiddagar)

VTG 2 - 1 April (dagskurs)

VTG 3 - 29 April (dagskurs)


Stord Golfklubb er godkjent arrangør av «Veien til golf»-kurs (VTG). Kurset blir gjennomført i tråd med Norges Golfforbunds retningslinjer, Nybegynnarkurset Veien Til Golf er no delt inn i 3 delar. Dette er for å gjære det meir fleksibelt, sørge for økt meistring og mykje meir banespel.


Del 1: Teorien kan du ta heime i eiga stue.

E-læringskurset Veien Til Golf 2023, finner du her: https://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/veien-til-golf/

E-læringskurset vil ta deg gjennom teorien til VTG, og er obligatorisk for alle nye golfspelarar. Teorien må være gjennomført før ein kan ta banespel.

Banespel kan gjerast før og etter del 2. Men me anbefaler å ta det etter del 2.

(Teoridelen kan også gjennomførast på klubben med instruktør)

Del 2 er eit praksiskurs med instruktørveiledning på Stord Golfklubb, enten på ein

helgedag eller delt på 2 ettermiddagar.

Del 3 er spel på bane saman med instruktør eller fadder. Ein må gå totalt 18 hol med

fadder/instruktør, ikkje meir enn 9 hull kvar gong. Me anbefaler 3x6 hol.


Når kurset er gjennomført trenger du medlemskap i ein golfklubb. Alle som har tatt

kurs må melde seg inn i ein golfklubb for å få lov å spille golf på banen, dette er

bestemt av Norges Golfforbund. Me ønsker sjølvsagt at du etter avslutta kurs vil bli

medlem hos oss på Stord Golfklubb, derfor har me gode prisar på kurs og første års

medlemskap. Ta kontakt for meir informasjon.


Ved påmelding til dette kurset er det Del 2 som vil bli gjennomgått.


For påmelding send mail til post@stordgolf.no eller ring 92202592 , Lena Hartvigsen


Kurs 2023:


VTG 1 - 21 og 23 Mars (2 ettermiddagar)

VTG 2 - 1 April (dagskurs)

VTG 3 - 29 April (dagskurs)

VTG 4 - Mai (dato kommer)

VTG 5 - Mai (dato kommer)

VTG 6 - Juni (dato kommer)Comments


bottom of page