Kan Golf vera noko for deg? Bli med på kurs!

 

Vegen til golf (VTG) er eit obligatorisk kurs for alle som vil byrje å spele golf. Kurset består av teori, praksis teknikktrening på dei viktigaste slaga og spel ute på bana. Det er ingen testar eller prøvar som skal gjennomførast, kun ei hyggjeleg innføring i golf i lag med kyndige instruktørar. Gjennomført kurs gjev deg moglegheita til å spele på bana på eigenhand etter kurset.

Kurset varer i 12 timar og det vil som regel bli brukt fire kveldar i løpet av to veker til gjennomføring av kurset. På våre kurs får du låne utstyr gratis av golfklubben

Planlagde kurs for 2022:

  • Kurs 1 :  4,6,7 og 11 April  
  • Kurs 2:  2,4,5 og 9 Mai
  • Kurs 3: 13,15,16 og 20 Juni
  • Kurs 4: 8,10,11 og 15 August

 

Pris for kurs er 990,-

 

Tilbod til nye medlemar!
Vegen til golf-kurs og medlemskap med full spelerett ut 2022 for 2500,-

 

Meld deg på her :

Post@stordgolf.no

Eller ring Lena på 92202592

 

Me ynskjer alle velkommen til eit hyggeleg kurs, og som medlem i Stord Golfklubb!

STORDLOGO.jpg