top of page
Copy of nr6.jpg
Tilbod til nye medlem!
Grønt kort og spelerett 2023 for 2500,-

Meld deg inn via kontaktskjema nedst på sida, på telefon 922 02 592 eller post@stordgolf.no

Kontigent 2024

Medlem Vaksen                                               4700,-

Sambuar/ektefelle                                           4200,-

Pensjonist (67+)                                             4200,-

Ung Vaksen (20-25 år)                                     2990,-

Student (med gyldig bevis)                               1900,-

Junior (13-19 år)                                              900,-

Barn: (0-12 år)                                                 200,-

Medlemskap utan spelerett                               1200,-

Spelerett utan medlemskap                               3800,-

Hovudmedlem med bustadsadresse utanfor Stord/Fitjar har 20% rabatt.

NYE MEDLEMMAR FÅR  FØRSTE ÅRS MEDLEMSKAP 2500,-

Ved utmelding eller overgang til anna klubb må det gis skriftleg beskjed om dette innan 31. desember. Gjøres ikkje dette reknast personen som medlem i klubben påfølgande år og kontingent må betalast. Ubetalt kontingent fører til blokkering i Golfbox.

 

bottom of page