top of page
Search

Vegen til golf 2022

Kan Golf vera noko for deg? Bli med på kurs!


Vegen til golf (VTG) er eit obligatorisk kurs for alle som vil byrje å spele golf. Kurset består av teori, praksis teknikktrening på dei viktigaste slaga og spel ute på bana. Det er ingen testar eller prøvar som skal gjennomførast, kun ei hyggjeleg innføring i golf i lag med kyndige instruktørar. Gjennomført kurs gjev deg moglegheita til å spele på bana på eigenhand etter kurset.


Kurset varer i 12 timar og det vil som regel bli brukt fire kveldar i løpet av to veker til gjennomføring av kurset. På våre kurs får du låne utstyr gratis av golfklubben

Planlagde kurs for 2022:

  • Kurs 1 : 4,6,7 og 11 April

  • Kurs 2: 2,4,5 og 9 Mai

  • Kurs 3: 13,15,16 og 20 Juni

  • Kurs 4: 8,10,11 og 15 August

Pris for kurs er 990,-

Tilbod til nye medlemar! Vegen til golf-kurs og medlemskap med full spelerett ut 2022 for 2500,-


Meld deg på her :

Eller ring Lena på 92202592


Me ynskjer alle velkommen til eit hyggeleg kurs, og som medlem i Stord Golfklubb!


Comentarios


bottom of page