Search

Vegen til golf 2022

Kan Golf vera noko for deg? Bli med på kurs!


Vegen til golf (VTG) er eit obligatorisk kurs for alle som vil byrje å spele golf. Kurset består av teori, praksis teknikktrening på dei viktigaste slaga og spel ute på bana. Det er ingen testar eller prøvar som skal gjennomførast, kun ei hyggjeleg innføring i golf i lag med kyndige instruktørar. Gjennomført kurs gjev deg moglegheita til å spele på bana på eigenhand etter kurset.


Kurset varer i 12 timar og det vil som regel bli brukt fire kveldar i løpet av to veker til gjennomføring av kurset. På våre kurs får du låne utstyr gratis av golfklubben

Planlagde kurs for 2022:

  • Kurs 1 : 4,6,7 og 11 April

  • Kurs 2: 2,4,5 og 9 Mai

  • Kurs 3: 13,15,16 og 20 Juni

  • Kurs 4: 8,10,11 og 15 August

Pris for kurs er 990,-

Tilbod til nye medlemar! Vegen til golf-kurs og medlemskap med full spelerett ut 2022 for 2500,-


Meld deg på her :

Post@stordgolf.no

Eller ring Lena på 92202592


Me ynskjer alle velkommen til eit hyggeleg kurs, og som medlem i Stord Golfklubb!


Recent Posts

See All

No er det kaldare om nettene, og greenane fryser lett. Det er viktig at du aldri går utpå greenen om det er frost i den! Me har ein heilårs bane stort sett, men det innebærer at alle respekterer banen