top of page
Search

Avslutning for Ottar

Torsdag 17. sept hadde ein avslutningsfest for Ottar Grødem som no flyttar til familien i Oslo. Sveinung Hansen, Inge Moe og Einar Bjelland kunne fortelje om historia til golfklubben, frå planlegging og utviding av banen og det å driva ein golfklubb til dei ulike tider. 

Det vart blant anna nemnd at rundt år 2000 hadde klubben så mange som 528 medlemmer. 

Alle,  inkludert styreformann Jan Eldøy, la vekt på Ottar si rolle i dette, alt frå planlegginga av banen og fram til no og han vart karakterisert som ein bærebjelke og administrator døgeret rundt. 

Grødem vart utnemnd som ein vel fortent æresmedlem som stor takk frå styret og Stord golfklubb. Han vart ønskja lukka til saman med familien i Tigerstaden og fekk høyre han ville verta sakna


Comments


bottom of page