top of page
Search

Trener 1 udanning, er du vår nye golftrener?

Stord Golfklubb har no ei rekkje dyktige trenarar og instruktørar. Med den auka interessa og veksten me opplever med nye spelarar, i tillegg til våre framtidsretta visjonar for kurs og samlingar, trengst stadig fleire engasjerte trenarar. Om du har lyst til å bidra til at fleire får auge for golfsporten og vil vere med på å utvikle talent, er Trener 1 det første steget i trenarstigen.


Me oppfordrer spesielt jenter/damer til å bli med og også ungdommar til ungdomsdriven.

Les meir her:
Du trenger ikkje være elitespelar for å bli trenar!


Ta kontakt om detta kan væra noko for deg. Mail: post@stordgolf.no


Recent Posts

See All

Årsmøte Torsdag 15.02.2024, kl.19.00

Minnar om årsmøte i minigolfen på torsdag 15.02.2024 kl.19.00. Sjå vedlegg med saksliste og årsmelding for 2023. Resten av dokumenta ligg i fysisk format i proshop/klubbhus. Velkommen til møte, håpar

bottom of page