top of page
Search

T-Tour og resultat frå Sommartour#4

På tysdag startar T-Tour opp igjen. Framleis mogleg med sein eller tidleg start. Påmelding i Golfbox. Her er resultata frå Russisk Rulett etter Jan Eldøy har finrekna på det; Plassering Lagnavn Total Russisk

1 Ole Erik Eriksen / Kjetil Eriksen 39 45

3 John Gundersen / Rune Vinsjevik 38 41

2 Gunnar Grov / Svein Økland 38 39

6 Jan Olav Stavland / Jan Eldøy 32 35

4 Jan Aas / Øyvind Fykse Lie 34 32

5 Halvor Grov / Alf Magnar Geitle 33 30

7 Frode Helland / Nils Andreas Myhre 32 25

9 Per Inge Sætrevik / Bodhild Kristine Sætrevik 28 22

8 Vidar Valdersnes / Eivind Lunde 29 18

11 Helge Lindeflaten / Kåre Løkhammer 24 15

10 Jonas Meyer Eldøy / Inge Moe 25 12


Recent Posts

See All

Årsmøte Torsdag 15.02.2024, kl.19.00

Minnar om årsmøte i minigolfen på torsdag 15.02.2024 kl.19.00. Sjå vedlegg med saksliste og årsmelding for 2023. Resten av dokumenta ligg i fysisk format i proshop/klubbhus. Velkommen til møte, håpar

bottom of page