top of page
Search

Sakliste til årsmøte 2020

Updated: Jan 17, 2020

STORD GOLFKLUBB.

Innkalling til ÅRSMØTE 2020.

Dato : Onsdag 22/1-2020

Tid : 19.30

Stad : I Siloen (minigolfen) Prestegarden

Sak 1: Val av møteleiar.

Sak 2: Val av skrivar.

Sak 3: Godkjenning av innkalling.

Sak 4: Val av 2 representantar til signering av møteprotokoll.

Sak 5: Årsmelding.

Sak 6: Rekneskap.

Sak 7: Medlemskontingent 2020 Forslag: Kontingent for 2020 vert slik:

(avtalegiro til dei som ynskjer det, med 12 mnd binding.)

Vaksne kr. 4300,-

Ektefelle/sambuar kr. 3800,-

Student / vernepliktig kr. 1800,-

Barn 13 – 18 år kr 800,-

Barn 0 - 12 år kr 400,-

Pensjonistar (over 67 år)/ trygda kr 3800,-

Greenfee medlem kr 1000,-

Spelerett for medl. I andre klubbar. kr. 3300,-

Greenfee alle dagar kr. 300,- Heile dagen

Greenfee alle dagar 9 hol kr. 200,-

Greenfee Barn 0-18 kr. 100,- heile dagen

Leige av golfskap kr. 400,- Depositum kr. 1000,-

Sak 8: Budsjett 2020.

Sak 9: Val.

1:Styre.

Eige val på leiar og nestleiar

2:Valkomite 3 personar

Forslag:

3: 2 revisorar

Styret

コメント


bottom of page