Search

Referat styremøte 4

Referat frå styremøte 4, mandag 10. mai kl. 20.00

Referat styremøte 4-2021
.pdf
Download PDF • 190KB


Recent Posts

See All

Vedlagt ligg innkalling til Årsmøte i Stord golfklubb. Pga. myndighetene sine retningslinjer blir møte på auditoriet til Stord Vidargåande skule som i fjor. Helsing Stord Golfklubb