top of page
Search

Referat Styremøte 05.03.20

Referat styremøte 2. 2020

Alle tilstede.

Minigolfen 5/3-2020 kl. 19,30

Turneringskomiteen kl. 18,30Sak 1: Økonomi

-Vedtak: Orientert om økonomi pr. 29. februar.

Sak 2: Terminliste 2020

-Vedtak: Terminliste godkjendt.

Sak 3: Medlemsmøte 17/3

-Vedtak: Fleire saker ønskes tatt opp på medlemsmøtet.

Regler, handicapsystem, medlemstrening, nytt frå greenkeeper, NM lag kriterier, Terminliste, juniorgolf, rekruttering.

Sak 4: Dugnader

-Vedtak: Dugnad 14. mars 10-12. Ny gangveg ved hol 5 godkjendt av kommunen.

Sak 5: Loddsalg

-Vedtak: eventuellt starte loddsalg til inntekt for spesielle ting vi trenger på banen.

Sak 6: Golfkortet

-Vedtak: Ser ikkje behov for å oppretthalda ordninga med fysisk medlemskort.

Neste møte vert 21/4-2020 kl. 20,30

Jan


Comments


bottom of page