Search

Referat Styremøte 05.03.20

Referat styremøte 2. 2020

Alle tilstede.

Minigolfen 5/3-2020 kl. 19,30

Turneringskomiteen kl. 18,30Sak 1: Økonomi

-Vedtak: Orientert om økonomi pr. 29. februar.

Sak 2: Terminliste 2020

-Vedtak: Terminliste godkjendt.

Sak 3: Medlemsmøte 17/3

-Vedtak: Fleire saker ønskes tatt opp på medlemsmøtet.

Regler, handicapsystem, medlemstrening, nytt frå greenkeeper, NM lag kriterier, Terminliste, juniorgolf, rekruttering.

Sak 4: Dugnader

-Vedtak: Dugnad 14. mars 10-12. Ny gangveg ved hol 5 godkjendt av kommunen.

Sak 5: Loddsalg

-Vedtak: eventuellt starte loddsalg til inntekt for spesielle ting vi trenger på banen.

Sak 6: Golfkortet

-Vedtak: Ser ikkje behov for å oppretthalda ordninga med fysisk medlemskort.

Neste møte vert 21/4-2020 kl. 20,30

Jan


Recent Posts

See All

No er det kaldare om nettene, og greenane fryser lett. Det er viktig at du aldri går utpå greenen om det er frost i den! Me har ein heilårs bane stort sett, men det innebærer at alle respekterer banen