top of page
Search

Referat årsmøte 2023

Her er referat frå Årsmøte 2023

Årsreferat 2023 kopi
.pdf
Download PDF • 183KB


Recent Posts

See All

Årsmøte Torsdag 15.02.2024, kl.19.00

Minnar om årsmøte i minigolfen på torsdag 15.02.2024 kl.19.00. Sjå vedlegg med saksliste og årsmelding for 2023. Resten av dokumenta ligg i fysisk format i proshop/klubbhus. Velkommen til møte, håpar

bottom of page