top of page
Search

INNKALLING - ÅRSMØTE 2021 STORD GOLFKLUBB


Dato : Onsdag 03.februar 2021 (med forbehold om Covid restriksjonar)

Tid : 19.00

Stad : I Siloen (minigolfen) Prestegarden


Sak 1: Val av møteleiar


Sak 2: Val av skrivar


Sak 3: Godkjenning av innkalling


Sak 4: Val av 2 representantar til signering av møteprotokoll

Sak 5: Årsmelding 2020


Sak 6: Rekneskap 2020


Sak 7: Medlemskontingent 2021

Sak 8: Budsjett 2021


Sak 9: Innkomne Saker

· Endring av vedtekter

· ..

(Innkomne saker må væra styret i hende før 20.januar.2021)


Sak 10: Val

1: Styre

2: Valkomite (3 stk)

3: Revisorar (2 stk)Styret

Kommentare


bottom of page