Search

Breddeidrett på besøk

Idag hadde klubben besøk av idrettslinja På Stord vidaregåande skule. Med faget breddeidrett skal dei prøve ut og oppdage nye idretter, kanskje var golf noko for dei? Klassen kjem på besøk dei 2 neste onsdagane, mellom 11-12, så då kan det vera fullt rundt range og treningsområde. Benny, Ole Erik og Sondre tok på seg roller som instruktørar.


Recent Posts

See All

Vedlagt ligg innkalling til Årsmøte i Stord golfklubb. Pga. myndighetene sine retningslinjer blir møte på auditoriet til Stord Vidargåande skule som i fjor. Helsing Stord Golfklubb