top of page
Search

Breddeidrett på besøk

Idag hadde klubben besøk av idrettslinja På Stord vidaregåande skule. Med faget breddeidrett skal dei prøve ut og oppdage nye idretter, kanskje var golf noko for dei? Klassen kjem på besøk dei 2 neste onsdagane, mellom 11-12, så då kan det vera fullt rundt range og treningsområde. Benny, Ole Erik og Sondre tok på seg roller som instruktørar.


Recent Posts

See All

Årsmøte Torsdag 15.02.2024, kl.19.00

Minnar om årsmøte i minigolfen på torsdag 15.02.2024 kl.19.00. Sjå vedlegg med saksliste og årsmelding for 2023. Resten av dokumenta ligg i fysisk format i proshop/klubbhus. Velkommen til møte, håpar

bottom of page