top of page
Search

Årsmelding 2019

Updated: Feb 26, 2020


Samandrag.

2019 har vore eit litt vanskeleg år økonomisk. P.g.a dette måtte me permitera greenkeeperen i januar og februar. Med dette grepet ungjekk klubben å gå med underskot.

Medlemstalet er som i fjor.

Medlemstalet ved utgangen av 2019 var 344, som er 2 meir enn i fjor. Trass dette har me hat eit aktivt år i klubben.

Nytt av året er oppstart av ei barne- og juniorgruppe v/Ben Ståle Henriksen og Kenneth Trovåg m/fleire. Du kan lese heile Årsmeldinga her!


Comments


bottom of page