Search

Årsmelding 2019

Updated: Feb 26, 2020


Samandrag.

2019 har vore eit litt vanskeleg år økonomisk. P.g.a dette måtte me permitera greenkeeperen i januar og februar. Med dette grepet ungjekk klubben å gå med underskot.

Medlemstalet er som i fjor.

Medlemstalet ved utgangen av 2019 var 344, som er 2 meir enn i fjor. Trass dette har me hat eit aktivt år i klubben.

Nytt av året er oppstart av ei barne- og juniorgruppe v/Ben Ståle Henriksen og Kenneth Trovåg m/fleire. Du kan lese heile Årsmeldinga her!


Recent Posts

See All

No er det kaldare om nettene, og greenane fryser lett. Det er viktig at du aldri går utpå greenen om det er frost i den! Me har ein heilårs bane stort sett, men det innebærer at alle respekterer banen