top of page
Search

ÅRSMØTE 2021

Updated: Feb 3, 2021

Innkalling til


ÅRSMØTE 2021 STORD GOLFKLUBB


Dato : Onsdag 03.februar 2021

Tid : 19.00

Stad : Auditoriet Stord Vidaregåande (Saghaugen 3, 5411 Stord)Styresaker (Tilgjengeleg)


Sak 1: Val av møteleiar -

Sak 2: Val av skrivar -

Sak 3: Godkjenning av innkalling -

Sak 4: Val av 2 representantar til signering av

møteprotokoll -


Sak 5: Årsmelding 2020 (Heimesida / Klubbhus)

Sak 6: Rekneskap 2020 (Klubbhus)

Sak 7: Medlemskontingent 2021 (Klubbhus)

Sak 8: Budsjett 2021 (Klubbhus)

Sak 9: Innkomne Saker


 Endring av vedtekter Klubbhus

 Ny rabattordning kontingent Klubbhus


Sak 10: Val


1: Styre På årsmøtet

2: Valkomite (3 stk) På årsmøtet

3: Revisorar (2 stk) På årsmøtet


Årsmelding2020
.pdf
Download PDF • 535KB


Styret
Comments


bottom of page