Search

Årets terminliste og retningslinjer er klare

Her finner du årets terminliste og informasjon rundt våre lokale turneringar.

Merk at datoane kan bli endra, og det er alltid Golfbox so


m er gjeldande.

Terminliste 2021
.pdf
Download PDF • 84KB

Retningslinjer turneringer 2021 Stord Go
.
Download • 136KB

Recent Posts

See All

Vedlagt ligg innkalling til Årsmøte i Stord golfklubb. Pga. myndighetene sine retningslinjer blir møte på auditoriet til Stord Vidargåande skule som i fjor. Helsing Stord Golfklubb